ساعات کاری: شنبه تا چهار شنبه 8:00 - 16:00

آمار و اطلاعات حمل کالا توسط بخش جاده ای تا پایان سال 1398

آمار و اطلاعات حمل کالا توسط بخش جاده ای تا پایان سال 1398

تین نیوز

آمار کالای حمل شده توسط بخش جاده ای از سال 1380 تا پایان سال 1398 بر اساس گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ردیف عنوان واحد 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
1 میزان کل کالای حمل شده در کشور (برآورد ) میلیون تن 268/5 298 348/1 388/9 406/8 437/6 485 511/5 516 541 580 611 621 543 402 438 480 502 528
2 میزان کل کالای حمل شده در کشور (با بارنامه) میلیون تن 148/9 165/9 212/5 165/9 252/1 273/6 301/2 319/1 333 351 356 375 381 385 360 388 428 442 467
3 تعداد سفر کامیون حامل کالا در کشور ( با بارنامه) هزار سفر 13364 14872 18500 19953 20474 21408 23097 23913 24915 25923 26060 26822 26878 27338 25748 27195 29909 30120 30701
4 کرایه هر تن – کیلومتر کالای حمل شده در کشور ریال 117 133 170 203 219 225 269 308 319 356 697 833 862 868 904 1207 1811
5 متوسط وزن محموله در هر سفر کامیون در کشور ریال 11/1 11/2 11/5 11/9 12/3 12/8 13 13/3 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15
6 متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون در کشور کیلومتر 509 458 454 454 459 478 472 480 482 497 501 497 492 503 499 510 507 488 463
7 تن – کیلومتر کالا حمل شده در کشور با بارنامه میلیون 78958 83804 99914 110618 116889 132070 142942 152996 159814 173983 178679 189312 191944 200867 186411 205805 224836 223170 237097
8 تعداد ناوگان عمومی باری شناسایی شده هزار دستگاه 196/2 203/6 214/5 231/9 181/9 137 168 217 253 306 348 378 395 423 353 360 338 358 343
9 تعداد رانندگان ناوگان عمومی باری شناسایی شده کشور هزار نفر 410/9 421/7 438/3 465/7 266 300/2 349/7 414/8 261 501 545 590 518 462 499 471 484 494 500
10 تعداد شرکت ها و موسسات فعال باری در سطح کشور شرکت/ موسسه 3075 3153 3242 3371 3587 3754 3889 3990 4047 4120 4177 4178 4176 4299 4128 4293 4308 4319 4540
11 تعداد پایانه های باری فعال در کشور (دائم و موقت) پایانه 33 36 36 38 42 46 49 49 51 55 55 61 63 67 70 73 76 78 83
12 تعداد مجتمع های خدماتی -رفاهی تیر پارک های فعال در کشور مجتمع 41 57 63 80 88 135 172 201 301 331 404 457 482 543 603 651 705 746 789

منبع: اطلاعات منتشره توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.