ساعات کاری: شنبه تا چهار شنبه 8:00 - 16:00

افزایش ۱۲ درصدی ترانزیت جاده‌ای در هفت ماه ابتدایی سال

افزایش ۱۲ درصدی ترانزیت جاده‌ای در هفت ماه ابتدایی سال

طبق آمار، حمل و نقل جاده‌ای کشور در هفت ماهه امسال، در بخش ترانزیت جاده‌ای ۱۲ درصد رشد ایجاد شده است.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس آمار ارایه شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در هفت ماه ابتدایی امسال در بخش جابه جایی مسافر در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۸ درصد افزایش، در بخش حمل بار ۲ درصد افزایش و در بخش ترانزیت جاده‌ای ۱۲ درصد افزایش ثبت شده است.

آمارها در بخش جابه‌جایی مسافر تعداد مسافر جابه‌جا شده حاکی است که در ۷ ماهه امسال ۷۴ میلیون نفر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۵۸ میلیون نفر) ۲۸ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله جابجایی مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان جابجایی مسافر در ۷ ماهه سال ۱۳۹۱ و به میزان ۱۳۲ میلیون نفر ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۷ ماهه امسال با مدت مشابه سال ۱۳۹۱، کاهش ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین آمارها در حمل بار با بارنامه نشان می‌دهد، میزان بار حمل شده (با بارنامه) در ۷ ماهه امسال ۲۹۰ میلیون تن است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۲۸۵ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله حمل بار مشخص می‌شود که بیشترین حمل بار در۷ ماهه سال ۱۴۰۰ و به میزان ۲۸۵ میلیون تن ثبت شده است.

همچنین در بخش ترانزیت جاده‌ای آمارهای حاکی است که میزان ترانزیت توسط بخش جاده‌ای در ۷ ماهه امسال ۷/۵ میلیون تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱/۵ میلیون تن) ۱۲ درصد افزایش داشته است.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.