ساعات کاری: شنبه تا چهار شنبه 8:00 - 16:00

دست رد رانندگان و کامیونداران به بیانیه یک اتحادیه جعلی

دست رد رانندگان و کامیونداران به بیانیه یک اتحادیه جعلی

مجددا‌ اتحادیه ای جعلی خود را قیم رانندگان و کامیون داران معرفی کرده و راننده و کامیوندار را دعوت به اعتصاب کرده است. این اتحادیه فاقد وجاهت قانونی است.

 تین نیوزعلیرضا سمنانی* :با توجه به شرایط اخیر کشور و صنف‌ حمل و نقل جاده ای کالا نکات زیر قابل توجه است:

1- مسایل اخیر کشور‌ یک مسئله سیاسی امنیتی و اجتماعی است ‌و صنف ما دارای هزاران مشکل است‌ که در این گونه دسته بندی ها‌ گنجانده نمی شود. رانندگان و کامیونداران مشکلاتی دارند که باید توسط متولی آن یعنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیگیری و مدیریت شود.

2- بر اساس قانون‌ و مقررات‌ خواسته ها و مطالبات یک صنف‌ باید از طریق تشکل های مربوطه اعلام‌ و توسط همان تشکلات پیگیری شود.

در رابطه با این مبحث‌ سال ها چه حضوری و غیرحضوری ‌با رانندگان و کامیونداران و مسئولان تشکل های صنفی صحبت شده است.

می دانید و می دانیم که در این مبحث هم مشکلاتی وجود داشته و دارد‌ و آن کسی که به عنوان نماینده یک صنف باید مدافع حقوق صنف محسوب می شد اول به فکر جیب خود و رانت خواری بود و بعضا جاهایی امضاهایی زده شده که فاقد وجاهت قانونی است و در تعاریف مقرارت کشوری نیست.

نماینده ای که صرفا حق دفاع از مجموعه خودش را داشته (اعضای عضو انجمن) به جای کل رانندگان یک شهر یا یک استان یا یک کشور نظردهی و امضا می کرده و می کند!

3- صنف ما‌ داغ دیده اعتمادهای بیجا‌ انتخاب های بیجا‌ و تصمیم گیری های نابجا بوده و هست و احتمالا در آینده هم خواهد بود!

همه این نابجاها‌ ناشی از عدم آگاهی از قانون و مقررات است‌ چه راننده جزء که کارش صرفا کف جاده  و صرفا حمل و نقل بار است و چه آنانی که به عنوان نماینده (فارغ از برحق یا باحق بودن نحوه  انتخابشان) در جلسات حضور می یابند و با کت شلوار بی سوادی امضاهایی زده اند‌ که سال های سال راننده و کامیوندار باید ظلم شان را تحمل کند.

این ظلم‌ قطعا ناشی از در وهله اول‌ انتخاب نادرستمان در وهله دوم‌ و عدم پیگیری رفتار انجمن های صنفی از جانب ماست. با اعتماد بی جا‌ افسار صنفی به دست کسانی داده ایم و خودمان را مشغول جاده و خط سفید جاده کرده ایم.

این اعتماد نابجا،‌ این بی اعتنایی نابجا را در اعتراض به حق خرداد 97 تجربه کردیم. افسار مطالبات به دست کسانی افتاد‌ که خودشان عامل این بهم ریختگی بودند ‌و می دانید که اخیرا‌ یکی از این افراد‌ متهم شده است.

4- مسیر مطالبات اعضای حقیقی و حقوقی از دولت‌ کاملا مشخص است و به صورت قانون و مقررات تدوین شده است.

چه نحوه عضویت افراد در انجمن های صنفی‌، چه نحوه تشکیل کانون های استانی‌ چه کانون های کشوری هر نوع فعالیتی‌ در قالب یک ساختاری تعریف شده است. در صنف ما ساختار راننده تعریف شده ساختار کامیوندار هم تعریف شده است.

همه ما‌ خواستار رعایت قانون و مقررات هستیم‌ خواسته اصلی اعتراض خرداد 97 حق طلبی بود،‌ حقمان را از دولت مطالبه کردیم، خواستار ایجاد تن کیلومتر که مبنای سنجش کرایه است، بودیم.

صنف گسترده ما خواستار حق است و پیگیری حق  باید در چارچوب قانون و مقررات باشد‌، باید توسط ساختاری انجام شود که قانون به آن مجوز داده است.

مجددا‌ اتحادیه ای جعلی خود را قیم رانندگان و کامیون داران معرفی کرده و راننده و کامیوندار را دعوت به اعتصاب کرده است. این اتحادیه فاقد وجاهت قانونی بوده و همچنان که در گذشته شاهد بودیم‌ در تاریخ هایی رانندگان را دعوت به از کار کشیدن تا رسیدن به خواسته هایی اعلام داشته‌ است. جالب است که رانندگان فهیم‌ شرایط را درک کرده و به شیطنت های پشت پرده این گونه دعوت ها دست رد زده اند.

راننده و کامیوندار‌ قطعا مطالبات بر زمین مانده ای پیرو اعتراض به حق خرداد 97 همچنان داشته و دارد اما هرگز بر اساس نامه ای جعلی و یک اتحادیه جعلی‌ در این مقطع حساس که ارتباطی با صنف ندارد لبیک نگفته و همچنان به ایران و ایرانی خدمت خواهد کرد.

فرصت برای مطالبه گری همچنان باقی است،‌ فرصت برای رسیدن به حق‌ در سایه قوانین و مقرارت‌ همچنان باقی است و مطالبات، صنفی است.

بر اساس تجربه و دلسوزی‌ به همکاران در کشور عرض می کنم‌ از بیان مطالب غیرصنفی و سیاسی امنیتی در شبکه های اجتماعی جدا خودداری کنید و برای عبور از بحران های صنفی و عبور از این شرایط سختی‌ سطح آگاهی صنفی خود را افزایش دهید.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.