رکورد کاهش مصرف سوخت

خانه درباره ما نمایندگان مدیا اخبار تماس
26 شهریور 1400 54 بازدید

starship کشنده ایست مفهومی و آیرودینامیک که با هدف بررسی روشهای کاهش سوخت توسط شرکت شل shell طرح ریزی و توسعه داده میشود. به تازگی نسل دو آن توانسته است به مصرف 10/8 گالن در هر لیتر برسد که میتوان محدوده ای بین 20 تا 25 لیتر در هر صد کیلومتر را برای آن متصور شد.

این رکورد کاهش مصرف سوخت در حالی اتفاق افتاده است که نسخه اولیه این کامیون مصرف سوخت 8/94 مایل برای هر گال را ثبت کرده بود. لازم به ذکر است میانگین مصرف کامیون های رایج آمریکایی در حال حاضر 6/34 مایل برای هر گالن سوخت است.

در آزمایش به عمل آمده از سن دیگو تا جکسونویل نسخه 2 کشنده استارشیپ در حالی توانست کاهش مصرف قابل توجهب از خود نشان دهد که 18 درصد بار بیشتری به نسبت نسخه اولیه آن در سال 2018 حمل میکرد.

 

مقالات مرتبط
اسکانیا رکورد کاهش مصرف سوخت چگونه یک راننده کامیون شویم؟