اهمیت و جایگاه صنعت حمل و نقل در ارتقا و شکوفایی اقتصاد کشور

خانه درباره ما نمایندگان مدیا اخبار تماس
02 بهمن 1398 673 بازدید

حمل و نقل نقش زیربنایی مهم و اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کند . آمار نشان می دهد که هزینه تمام شده حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته ، در حال توسعه و کل جهان به ترتیب 4.3 ، 8.25 ، 5.4 است . با توجه به موقعیت منطقه ای و  جغرافیایی ایجاد سیستم حمل و نقل کارآمد در توسعه اقتصادی و اجتماعی، جایگاه و نقش ویژه ای برای ایران دارد. از طرف دیگر حمل و نقل جزو شاخص های مهم توسعه یافتگی محسوب شده لذا کل جهان و همچنین ایران به این صنعت توجه خاصی معطوف داشته و خواهد داشت. . بدون وجود شبکه حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب تصور رشد و توسعه عمومی غیرممکن بنظر میرسد. در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی نمی توان نقش سیستم های حمل و نقل در بهینه سازی هزینه ها ، زمان سفر، سرعت جابجایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه شده را انکار کرد. بخش حمل و نقل بصورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور مانند تولید کل، تولید در بخشهای اقتصادی، اشتغال کل، اشتغال در بخشهای اقتصادی، قیمت در بخشهای مختلف اقتصادی و شاخص هزینه زندگی اثر می گذارد. در قرن بیستم با ظهور انقلاب در صنعت حمل و نقل مسئولین کشورها و مردم دریافتند که عدم تحرک باعث فقر خواهد شد.
در حقیقت اگر نقش صنعت حمل و نقل و رابطه آن با کشاورزی را در نظر بگیریم بسیاری از محصولات کشاورزی به دلیل حمل ناموفق و یا تاخیر در رساندن بموقع ، فساد پذیری مواد  در طول پروسه حمل و نقل و ... منجر به عدم دسترسی افراد به غذا و در نتیجه گرسنگی می شود. از اینرو همه پی بردند که حمل و نقل ضعیف عامل اصلی گرسنگی در جهان است. مشکل حمل و نقل علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی ، آثار سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد ، حمل و نقل و ارتباطات ضعیف مانعی بر سر راه حفظ امنیت ملی خواهد بود.
قابل ذکر است سهم ارزش افزوده زیربخش جاده ای بیشتر از سایر بخشها بوده و همواره بیش از 90 درصد ارزش افزوده مربوط به این زیر بخش می باشد. این رقم در سال 79 به بیش از 94 درصد رسید. با توجه به بستر مناسب در زمینه حمل و نقل جاده ای ، توجه و سرمایه گذاری بیشتر و مناسب تر بسیار ضروری بنظر می رسد.

مقالات مرتبط
اسکانیا رکورد کاهش مصرف سوخت چگونه یک راننده کامیون شویم؟