رضا رستمی با تاکید بر لزوم حمایت دولت از بخش‌خصوصی برای فعالیت حداکثری و سرمایه‌گذاری در حوزه دریایی و بندری اظهار کرد: با توجه به فضای تحریم در حوزه اقتصاد ایران که در چند سال گذشته آن را تجربه کرده است، راهی جز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌منظور حیات اقتصاد کشور باقی نمانده است و جز با حمایت و پشتیبانی کامل دولت، نمی‌توان اقتصاد ایران را شکوفا کرد. وی ادامه داد: دغدغه امروزه خانواده‌ها، معیشت و اشتغال است و این امر جز از طریق رونق تولید میسر نخواهد شد و پسکرانه بنادر از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی و ارزش‌افزوده‌ای باشد. نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع و کشـاورزی ایران با اشاره به اینکه در کنار ظرفیت پسکرانه بنادر باید به‌خوبی از ظرفیت دریایی کشور برای صادرات استفاده کرد، گفت: نباید در مقابل فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی سنگ‌اندازی شود و مجلس شورای اسلامی‌ در کنار دولت باید قوانینی را وضع و اجرایی کند که بخش‌خصوصی بتواند به بهترین شکل ممکن همراه و بازوی اقتصاد ایران باشد.