پیشرو در لجستیک هوشمند

رصد موقعیت رانندگان و زمان حمل بار

سیستم یکپارچه صدور بارنامه

دارای ناوگان ملکی برای حمل و نقل

صفحه نخست درباره ما نمایندگان مدیا اخبار تماس با ما

سیرجان

مدیر عامل: رضا عیسی زاده
شماره ثابت: 02188040098
شماره موبایل: 09379363020
آدرس: معدن اصلی گلگهر سیرجان

سیرجان