پیشرو در لجستیک هوشمند

رصد موقعیت رانندگان و زمان حمل بار

سیستم یکپارچه صدور بارنامه

دارای ناوگان ملکی برای حمل و نقل

صفحه نخست درباره ما نمایندگان مدیا اخبار تماس با ما

اراک

مدیر عامل: آقای عابدی نژاد
شماره ثابت: 086-33676949
شماره موبایل: 09129592876
آدرس: اراک، کمربندی شمالی، روبروی برق باختر، پایانه باربری

اراک