پیشرو در لجستیک هوشمند

رصد موقعیت رانندگان و زمان حمل بار

سیستم یکپارچه صدور بارنامه

دارای ناوگان ملکی برای حمل و نقل

صفحه نخست درباره ما نمایندگان مدیا اخبار تماس با ما

بندرعباس

مدیر عامل: محمد امین منصوری
شماره ثابت: 0763532844
شماره موبایل: 09171678714
آدرس: بندرعباس، جنب اسکله رجایی، شهرک حمل و نقل نگین ترابران، قطعه ۶۲

بندرعباس