پیشرو در لجستیک هوشمند

رصد موقعیت رانندگان و زمان حمل بار

سیستم یکپارچه صدور بارنامه

دارای ناوگان ملکی برای حمل و نقل

صفحه نخست درباره ما نمایندگان مدیا اخبار تماس با ما

نمایندگی ها

نماینده رسمی گسترش

شماره ثابت: 02188040098
شماره موبایل: 09379363020
آدرس: معدن اصلی گلگهر سیرجان

اطلاعات نمایندگی
موقعیت مکانی نماینده گسترش
سیرجانرضا عیسی زاده
تهرانمحمد صادق عباسی چقازردی
بندر انزلیعباس محمد امینی
بندرعباسمحمد امین منصوری
تهران (دفتر مرکزی)محمدصادق عباسی چقازردی
اراکآقای عابدی نژاد
اصفهانسعید قربانی
اهوازعلی اکبر منجزی پور