منوی دسته بندی

الزام شرکت های حمل و نقل به پرداخت حق توقف در صورت لغو بار بارگیری شده

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، شرکت های حمل و نقل کالا را موظف کرد در صورت لغو کردن بار پس از اخذ بار توسط رانندگان از طریق سالن های اعلام بار، نسبت به پرداخت حق توقف وسیله نقلیه باربری اقدام نمایند.

 تین نیوزسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، شرکت های حمل و نقل   کالا را موظف کرد در صورت لغو کردن بار پس از اخذ بار توسط رانندگان از طریق سالن های اعلام بار، نسبت به پرداخت حق توقف وسیله نقلیه باربری اقدام نمایند.

به گزارش تین نیوز ، بر اساس دستور العمل تاریخ ۲۸ فروردین ماه مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، با توجه به لغو بار توسط برخی شرکت های حمل و نقل پس از اخد بار توسط رانندگان از طریق سالن های اعلام بار، موضوع تخلف ات شرکت های حمل و نقل در کمیسیون ماده ۱۲ اقدام خواهد شد.

همچنین پس از بررسی موضوع در کمیسیون ماده ۱۲ و در صورت احراز تخلف، برخورد مقتضی وفق ضوابط معمول صورت خواهد گرفت.

بر اساس این دستورالعمل و به منظور جلوگیری از معطلی رانندگان در بارگیری، شرکت های حمل و نقل داخلی کالا موظند در این گونه موارد نسبت به پرداخت حق توقف وسیله نقلیه باربری، مطابق توافق طرفین (شرکت حمل و نقل و راننده) یا ضوابط ابلاغی مربوط به میزان و نحوه پرداخت حق توفف، اقدام نمایند.

 

ادمین

دیدگاهتان را بنویسید