منوی دسته بندی

تعویق سه ماهه اجرای شرایط جدید دریافت کارت هوشمند رانندگی

جرای شرایط جدید دریافت کارت هوشمند رانندگی تا مرداد ماه به تعویق افتاد.

 تین نیوزاجرای بخشنامه جدید دریافت کارت هوشمند رانندگی که بر اساس آن حداقل کارکرد مورد نیاز جهت تمدید کارت هوشمند اعلام شده بود با حدود سه ماه تعویق به مرداد ماه امسال شد.

به گزارش تین نیوز،  مطابق بخشنامه جدید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ صادر شده است، شرایط جدید تمدید کارت هوشمند رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر از اول مرداد ماه امسال اجرایی می شود.

بر اساس اعلام رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، « با توجه به اعلام صنوف و همچنین برخی ادارات کل استان ها مبنی بر عدم اطلاع کافی در این رابطه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان، اجرای بخشنامه شماره ۲۷۵/۷۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ عملیاتی گردیده و این تاریخ قابل تمدید نمی باشد».

در بخشنامه شماره  ۲۷۵/۷۱  پنجم فروردین ۱۴۰۲ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  که مقرر شده از اول مرداد ماه ۱۴۰۲ اجرایی شود، حداقل کاکرد مورد نیاز برای تمدید کارت هوشمند رانندگی، برای رانندگان ناوگان سنگین جاده ای در بخش حمل و نقل کالا تعداد ۲۴ بارنامه و طی مسافت حداقل  ۱۰ هزار کیلومتر با بارنامه طی یک سال است.

رانندگان ناوگان سنگین مسافری جاده ای (رانندگان اتوبوس برون شهری)  برای تمدید کارت هوشمند خود به  ۶۰  فقره صورت وضعیت مسافری (۳۰ فقره رفت و ۳۰ فقره برگشت) یا طی حداقل ۳۰ هزار کیلومتر طی ۲۴ فقره صورت وضعیت (۱۲ فقره رفت و ۱۲ فقره برگشت) در طی یک سال نیاز دارند.

رانندگان ناوگان مینی بوس نیز برای تمدید کارت هوشمند باید  ۶۰  فقره صورت وضعیت مسافری (۳۰ فقره رفت و ۳۰ فقره برگشت) یا طی حداقل ۶ هزار کیلومتر طی ۲۴ فقره صورت وضعیت (۱۲ فقره رفت و ۱۲ فقره برگشت) در طی یکسال داشته باشند.

 

ادمین

دیدگاهتان را بنویسید