منوی دسته بندی

شرایط تمدید کارت هوشمند رانندگان ناوگان عمومی جاده ای در سال ۱۴۰۲

تین نیوز

شرایط تمدید کارت هوشمند رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر ابلاغ شد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس ابلاغیه تاریخ پنجم فروردین ۱۴۰۲ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که تصویر آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده، حداقل کارکرد مورد نیاز جهت تمدید کارت هوشمند از تاریخ پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اعلام شده است.

آن چنان که در این ابلاغیه آمده، حداقل کاکرد برای رانندگان ناوگان سنگین جاده ای در بخش حمل و نقل کالا تعداد ۲۴ بارنامه و طی مسافت حداقل  ۱۰ هزار کیلومتر با بارنامه طی یک سال است.

رانندگان ناوگان سنگین مسافری جاده ای (رانندگان اتوبوس برون شهری) نیازمند دارا بودن   ۶۰  فقره صورت وضعیت مسافری (۳۰ فقره رفت و ۳۰ فقره برگشت) یا طی حداقل ۳۰ هزار کیلومتر طی ۲۴ فقره صورت وضعیت (۱۲ فقره رفت و ۱۲ فقره برگشت) در طی یکسال برای تمدید کارت هوشمند خود هستند.

رانندگان ناوگان مینی بوس نیازمند به دارا بودن  ۶۰  فقره صورت وضعیت مسافری (۳۰ فقره رفت و ۳۰ فقره برگشت) یا طی حداقل ۶ هزار کیلومتر طی ۲۴ فقره صورت وضعیت (۱۲ فقره رفت و ۱۲ فقره برگشت) در طی یکسال برای تمدید کارت هوشمند خود هستند.

 

نامه تمدید کارت هوشمند

ادمین

دیدگاهتان را بنویسید