منوی دسته بندی

قطع سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه شخص ثالث

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: مطابق ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور کارت هوشمند سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممانعت کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سید کاظم عزیزی با بیان اینکه به دلیل ماهیت فرادستگاهی این تکلیف، کارگروه راهبری اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث و کمیته های فنی ذیل آن با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و حضور نمایندگان همه دستگاه های مرتبط تشکیل و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد که برخی از آنها اجرا شده است، اظهار کرد: مرحله اول اجرای این ماده قانونی به خودروهای نفت گازسوز اختصاص یافت.

وی افزود: در همین راستا در دو گام جمعاً ۴۰ هزار خودرو نفت گازسوز فاقد بیمه نامه شناسایی شد که کارت سوخت این خودروها ابتدا به مدت یک ماه از طریق جایگاه های عرضه سوخت، پیام هشدار بیمه را دریافت کرده و آن دسته از خودروها که در این مدت بیمه نامه را تمدید نکردند وارد لیست خاکستری سامانه هوشمند سوخت شده و پیغام خطا  بیمه را مشاهده می کنند که به منزله غیرفعال شدن کارت سوخت است.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه تاکنون مالکان ۱۲۰۰۰ خودرو طی مقطع ورود به لیست هشدار و لیست خاکستری، اقدام به تمدید بیمه نامه کرده اند که کارت سوخت آنها مجدداً فعال شد، گفت: هدف اصلی اجرای این قانون، افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث به منظور ایجاد فضای امن در حوزه حمل و نقل کشور است، از این پس بیمه شخص ثالث خودروهای نفت گازسوز به صورت مستمر مورد پایش قرار گرفته و تخصیص سهمیه نفت گاز منوط به دارابودن بیمه نامه است.

عزیزی با بیان اینکه شرط لازم برای درخواست کارت هوشمند سوخت در دفاتر پلیس +۱۰، دارابودن بیمه نامه شخص ثالث معتبر برای خودرو و موتورسیکلت مربوطه است، گفت: از دارندگان وسایل نقلیه درخواست می شود با توجه به ضروری بودن بیمه شخص ثالث و وضع مقررات ویژه از سوی قانونگذار در این خصوص، همواره نسبت به اعتبار بیمه نامه شخص ثالث خودرو خود مراقبت و به موقع تمدید کنند.

ادمین

دیدگاهتان را بنویسید