منوی دسته بندی

آزادراه شیراز اصفهان در آستانه افتتاح

احداث آزاد راه شیراز ـ اصفهان یکی از پروژه های ملی محسوب می شود که بناست در سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری به استان فارس قطعات یک تا ۶ آن…